Online kurz Access – Tvoříme databázi

Tento nejrozsáhlejší MEGA online kurz Accessu na českém internetu nabízí komplexní seznámení s tvorbou databází. Zdarma je k dispozici několik ukázkových lekcí. V tomto podrobném výkladovém video kurzu s názornými ukázkami si vyzkoušíte tvořit tabulky, relace, dotazy, formuláře, sestavy, makra, naučíte se importovat a exportovat data z a do Accessu a zjistíte, jaké jsou možnosti správy […]

Vytvoření sestavy

Sestavy jsou v Accessu určeny pro tiskové výstupy. Navržená struktura s grafickými prvky je naplněna daty z tabulek nebo z dotazů a vytiskne se na papír o daných vlastnostech, podobně jako dokumenty ve Wordu. Rozdíl mezi sestavami a formuláři je hlavně v tom, že sestavy neslouží pro úpravu dat, nelze skrze ně tedy provádět změny, […]

Vytvoření formuláře

Formuláře v Accessu slouží jako uživatelské rozhraní, díky kterému můžeme snadno nahlížet do dat, měnit je, přidávat záznamy atd. Navíc umí formuláře používat grafické objekty – obrázky, grafy, ovládací prvky, a dokonce i podmíněné formátování. Při správném nastavení vzájemně propojených formulářů mohou mít v Accessu jednotlivci či malé a středně velké firmy komplexní aplikace šité na […]

Vytvoření dotazu

Pro získání informací z tabulek jsou určeny Dotazy (queries). Tento objekt v Accessu získává data z tabulek nebo jiných dotazů podobně jako filtry v Excelu, ale na mnohem pokročilejší úrovni. Dotazy umí nejen filtrovat, ale také počítat, seskupovat, a dokonce i provádět hromadné úpravy v tabulkách – např. zdražení všech výrobků. Již víte, jak se […]

Vytvoření nové tabulky

Ve vytvořené databázi je dobré začít s tabulkami, bez nich totiž databáze nemá smysl. V minulém díle jste se mohli dočíst, jak správně založit novou databázi. Nyní se podíváme na tvorbu tabulek, opět pracujeme s verzí 2010. V Accessu není omezen počet řádků v tabulce, lze do ní však umístit max. 255 sloupců. Tento počet […]

Založení nové databáze

Aplikace Microsoft Access slouží k vytvoření a správě databází. Obecně lze říci, že jde o vyšší level Excelu, protože Access nemá omezení na počet řádků v tabulkách a také propojení mezi tabulkami je tvořeno mnohem efektivněji než u Excelu – pomocí relací. Databáze je soubor souvisejících dat a objektů pracujících s nimi. Access umožňuje vytvářet […]

Školení Access pro začátečníky a pokročilé

Popis kurzu Na tomto školení se studenti naučí postupy pro praktické používání aplikace Microsoft Access a ovládání databázových objektů, včetně teoretického úvodu do světa databází. Seznam témat je uveden níže. Výuka probíhá tak, že nejprve společně probereme danou látku, zodpovíme případné dotazy posluchačů k tématu a poté studenti procvičí na počítači právě nabyté vědomosti na […]