Funkce pro zaokrouhlení

U výpočtů v Excelu může často vycházet rozdíl mezi formátem výsledku a reálnou zaokrouhlenou hodnotou. V tomto návodu se dovíte, jak s tímto problémem naložit a naučíte se praktické funkce ke správnému zaokrouhlení. Pokud vám návod pomohl, staňte se fanoušky na Facebooku a doporučte tyto stránky vašim známým, může se jim také hodit.

Formát vs. reálný výsledek

Představte si, že v tabulce vyjde ze vzorce výsledek 3,646. Pokud naformátujete výsledek např. na zobrazení 2 desetinných míst (nabídka Formát buněk > Číslo), zobrazí se v buňce číslo 3,65. Reálná hodnota se ale formátem nezmění, můžeme se podívat do řádku vzorců. Pokud bychom pak tuto buňku vynásobili 1000 x , zobrazí se výsledek 3646. Kdybychom ale na kalkulačce vynásobili 3,65 x 1000 , vyjde 3650. Vidíme mezi hodnotami rozdíl 4, a to někdy může, i v případě zdánlivě malého rozdílu, mít zásadní dopady.

Závěr: Formát buněk nezmění reálnou hodnotu v buňce, s níž počítají další vzorce.

Následující funkce změní reálnou hodnotu  pro další výpočty.

Funkce zaokrouhlení
Funkce pro zaokrouhlení

Funkce ZAOKROUHLIT

=ZAOKROUHLIT(Číslo; Číslice)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení
 • číslice … udává počet desetinných míst

Tato funkce zaokrouhluje jako v matematice, tzn. od 5 vždy na vyšší číslo, do 5 na nižší číslo.

Funkce ROUNDUP

=ROUNDUP(Číslo; Číslice)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení
 • číslice … udává počet desetinných míst

Tato funkce zaokrouhluje vždy na vyšší číslo.

Funkce ROUNDDOWN

=ROUNDDOWN(Číslo; Číslice)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení
 • číslice … udává počet desetinných míst

Tato funkce zaokrouhluje vždy na nižší číslo.

Funkce USEKNOUT

=USEKNOUT(Číslo; Desetiny)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení
 • desetiny … udává počet desetinných míst; pokud se nevyplní, automaticky odstraní desetinná místa

Tato funkce vždy „odřízne“ z čísla vše za uvedenými desetinnými místy.

Funkce CELÁ.ČÁST

=CELÁ.ČÁST(Číslo)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení

Tato funkce zaokrouhluje vždy směrem dolů na nejbližší celé číslo.

Funkce ZAOKR.NAHORU

=ROUNDUP(Číslo; Významnost)

 • číslo … číselná hodnota či buňka k zaokrouhlení
 • významnost … udává jednotku/násobek, na který chceme číslo zaokrouhlit nahoru

Tato funkce zaokrouhluje vždy směrem nahoru k danému násobku. Chceme-li zaokrouhlit na celé číslo, uvádíme argument významnost s hodnotou 1, na desítky uvedeme 10, na stovky 100, na desetiny 0,1 atd.

Obdobně funguje i funkce ZAOKR.DOLŮ, která vždy zaokrouhluje směrem dolů k danému násobku.

Ve verzi 2013 jsou tyto funkce nahrazeny funkcemi CEILING.MATH a FLOOR.MATH, zůstávají ale i nadále podporovány.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top