Funkce KDYŽ

Pro automatizování výpočtu nebo zobrazení hodnoty závislé na splnění podmínky používáme v Excelu funkci KDYŽ, anglicky IF. Cokoliv, co závisí na jiné buňce, výsledku vzorce nebo vyplnění hodnoty, může být snadno určeno právě toutu funkcí. Jedná se o funkci z kategorie LOGICKÉ a v tomto článku se jí naučíte používat.

Online kurzy Microsoft Office

Vložení funkce KDYŽ

Funkce se nacházejí v Excelu v několika nabídkách.

  • aktivujte tlačítko fx v řádku vzorců a v následném průvodci funkcí se funkce najde a vyplní
  • psát je ručně – pak začínají vždy symbolem =
  • od verze 2007 na kartě VZORCE a zde v konkrétní kategorii (pro funkci KDYŽ platí kategorie LOGICKÉ)

Pro nezkušené uživatele  je lepší používat průvodce funkcí, který ji pomůže správně vyplnit a radí uživateli, co kam napsat. Výsledný vzorec se pak už sám píše do řádku vzorců.

Syntaxe funkce KDYŽ

=KDYŽ(podmínka;ano;ne)

  • podmínka … to co se má kontrolovat; může zde být porovnání hodnot, vzorec nebo jiná funkce, odkaz na buňku a tato podmínka musí mít logický výsledek PRAVDA nebo NEPRAVDA; tento argument je nutné vyplnit
  • ano … co se má jako výsledek této funkce zobrazit v případě, že bude podmínka splněná (tedy když podmínka vychází jako PRAVDA); opět zde může být vzorec, jiná funkce, odkaz na hodnotu buňky nebo textová / číselná hodnota
  • ne … stejně jako pro argument ano, ale pro případ nesplnění podmínky (tedy když podmínka vychází jako NEPRAVDA)

Příklad 1 : V minulých letech porovnáváme příjmy a výdaje firmy. Chceme automatizovaně podle výše příjmů a výdajů zobrazit výslednou bilanci jako „zisk“ nebo „ztráta“.

Funkce v buňce E3 má tvar =KDYŽ(C3>D3;“zisk“;“ztráta“)

Funkce Když jednoduchá
Funkce Když jednoduchá

Větvení funkce KDYŽ

Každá funkce KDYŽ může zobrazit dva možné výsledky (argumenty ano a ne). Potřebujeme-li výsledků více, je nutné funkci „rozvětvit“ pomocí vnoření další funkce KDYŽ. Ve verzi Excelu 2003 je možné mít vnořených funkcí maximálně 7, od verze 2007 je to až 64. Vždy je potřeba mít ve vzorci o jednu funkci KDYŽ méně, než je požadovaný počet možných řešení. Např. pro tři možná řešení ZISK / ZTRÁTA / ROVNOST v počítání finanční bilance je potřeba mít dvě funkce KDYŽ.

Příklad 2: Může nastat i situace, že jsou si příjmy a výdaje rovny. Pro tři řešení je nutné mít dvě funkce KDYŽ v sobě.

Funkce v buňce E3 má tvar =KDYŽ(C3>D3;“zisk“;KDYŽ(C3<D3;“ztráta“;“rovnost“))

Funkce Když rozvětvená
Funkce Když rozvětvená

Pokud vám návod pomohl, staňte se fanoušky na Facebooku a doporučte tyto stránky vašim známým, může se jim také hodit. Máte-li dotazy či problémy s řešením, napište mi do komentářů.

Pokud se chcete naučit pracovat s Excelem, objednejte si konzultaci Excelu.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top