Year: 2017

Školení přechodu na novou verzi MS Office

Školení přechodu na novou verzi MS Office

Popis kurzu Seznamte se s novinkami v sadě MS Office (2013/2016/2019). Výuka probíhá tak, že nejprve společně probereme danou látku, zodpovíme případné dotazy posluchačů k tématu a poté studenti procvičí na počítači právě nabyté vědomosti na cvičeních, po celou dobu jim asistuje lektor a individuálně radí. Online kurz Novinky v Microsoft Office Osnova Délka kurzu […]

Scroll to Top